วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เจ้าตูบตัดหน้ารถใครกันจะต้องรับผิด


บ้างครั้งเรามั้งประสบปัญหากรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือจักรยานยนต์ของเรา
เมื่อเกิดความเสียหายทางร่างการหรือทรัพย์สินแล้ว ใครบ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
วันนี้ สำนักงานฯ มาให้คำตอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433
กำหนดว่า มาตรา 433  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

จะเห็นได้ว่า เจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเจ้าของสัตว์ไม่ดูแลสัตว์ของตนเองให้ดี

นอกจากนั้น ยังมีกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้ว คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6088/2559
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี่ จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ เมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขจึงเป็นผู้ดูแลสัตว์จะต้องดูแลควบคุมมิให้สัตว์กีดขวางการจราจร การที่สุนัขของจำเลยทั้งสองวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของโจทก์ในระยะกระชั้นชิด ย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของโจทก์ล้ม เมื่อไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยทั้งสองว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างไร ดังนั้น เหตุละเมิดจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสองที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 433 วรรคหนึ่ง

ดังนั้น เราหรือไม่ว่าบุคคลใดควรที่จะเก็บสัตว์ให้อยู่ในความดูแลของเราให้ดี มิฉะนั้น อาจได้รับความเดิือดร้อนจากสัตว์ได้ 

โดย ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บริการของสำนักงานฯสำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความเชียงใหม่


             สำนักงานฯ ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยขน์ทางกฎหมายสูงสุด สำนักงานฯ เป็นทีมทนายความเชียงใหม่ มองปัญหาของท่านเป็นปัญหาของเรา เราจะใช้ความรู้กฎหมายแก้ปัญหาให้แก่ท่านอย่างถูกวิธีอย่างแน่นอน

ต้องการทนายดี มีคุณธรรมติดต่อได้ที่

ปรึกษากฎหมายฟรี
ติดต่อสำนักงาน คลิกเลย ทนายเชียงใหม่
แฟนเฟจ คลิกที่นี้ ทนายความเชียงใหม่
โทร 095 778 8803
ไอดีไลน์ 095 778 8803

โดย ทนายความเชียงใหม่,ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ . ศ . ๒๔๙๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป . ร . ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ . ศ . ๒๔๙๗ เป็นปีที่...