วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

จากไปโดยไม่ลา อ้างว่าไปทำงาน เกิน 1 ปี ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

"จะทำอย่างไร ในเมื่อเธอไม่รักฉันแล้ว"
การที่สามีหรือภริยาเราออกจากบ้านไป ไม่สนใจครอบครัว เรียกให้กลับก็ไม่ยอมกลับ จนเวลาล่วงเลยไปเกินกว่า 1 ปี ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ ถือว่าเป็นการจงใจทิ้งร้าง โดยทำให้มีผลในทางกฎหมาย ซึ่ง ให้สิทธิแก่ผู้ถูกทิ้ง ดังนี้ 
มาตรา 1516  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
...
(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เรามีสิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อขอให้หย่าขาดจากกันได้
ทนายความเชียงใหม่ได้นำเข้าคดีที่ศาลตัดสินมาแล้วมาพิจารณาประกอบเรื่องนี้ ดังนี้ 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6948/2550 แม้พฤติการณ์ของโจทก์ในเบื้องต้นเป็นการแสดงออกโดยปริยายว่ายินยอมให้จำเลยทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตาม แต่หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี คือตั้งแต่ปี 2542 โจทก์ได้ขอร้องให้จำเลยกลับมาดูแลครอบครัวหลายครั้ง แสดงว่าโจทก์ไม่ยินยอมให้ทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป แต่จำเลยยังคงยืนยันไม่กลับประเทศไทยรวมทั้งไม่ยินยอมกลับประเทศไทยเพื่อมาเบิกความเป็นพยานในคดีนี้ แสดงว่าจำเลยประสงค์ที่จะทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่สนใจที่จะกลับมาดูแลบุตรและอยู่ร่วมกับโจทก์ฉันสามีภริยาอีกต่อไป ถือว่าจำเลยจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกินกว่า 1 ปี นับแต่ปี 2542 โจทก์จึงฟ้องหย่าจำเลยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (4)

แนวทางการขายแชร์จะเป็นอย่างไรมาดูกัน

วันนี้ ทนายจังหวัดเชียงใหม่จะได้พรีเซนเทชั่นวิธีขายแชร์มาฝากกันนะครับ ในบางคนมีความชื่นชอบสำหรับในการเล่นแชร์มากมาย เมื่อเกิดปัญหาหมุนเงินไ...