วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

"หนี้"มรดกตกทอด

      “หนี้ มรดก”
          เมื่อพูดถึงมรดก หลายๆ คนก็ต้องคิดว่า ต้องเป็นทรัพย์มรดก กันทั้งนั้น แต่รู้หรือไม่ว่า ทางกฎหมายแล้ว มีคำว่า หนี้มรดกอยู่ด้วย วันนี้ ทนายความเชียงใหม่ จึงเสนอหนี้มรดก ให้ทราบกันดังนี้
           ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1601 บัญญัติว่า ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน
จะเห็นได้ว่า หนี้มรดกทางกฎหมายกำหนดให้ทายาทต้องรับผิดด้วย แต่รับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ได้รับมาจากกองมรดก ดังนั้น หากว่า ได้รับมรดกมา 100,000 บาท แต่หนี้มรดกมีจำนวน 1,000,000 บาท ทายาทย่อมต้องรับผิดในหนี้มรดกเพียง 900,000 บาท
           ดังนั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เข้าใจกันว่า ตายไปแล้ว ฉันต้องมาใช้หนี้ให้แก่อีก
           ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 809/2545 ท. เป็นหนี้โจทก์อยู่และถึงแก่ความตายลง จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของ ท. ย่อมรับไปทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่อโจทก์ โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกร้องบังคับชำระหนี้เอาจากจำเลยทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมได้เท่าที่ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ได้รับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1601 ส่วนการที่จำเลยทั้งสามจะได้รับมรดกของ ท. และท. จะมีทรัพย์มรดกหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันในชั้นบังคับคดี
 

ทำลายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกป่าไม้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน เป็นมาตรการที่เกินสมควรแก่เหตุ

                 ทำลายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกป่าไม้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน เป็นมาตรการที่เกินสมควรแก่เหตุ   ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าข...