ติดต่อเรา


                 เป็นทนายความเชียงใหม,ทนายความแม่ฮ่องสอน ยินดีให้บริการพี่น้องทุกท่านให้ได้รับความยุติธรรมสูงสุดตามกฎหมายที่ให้สิทธิรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                 โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทางสำนักงานฯ รับว่าความในคดีเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ซึ่ง

                 ไม่ว่าจะเป็น เช็ค ผิดสัญญาเงินกู้ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น


Tel. 095-778-8803  ทนายนพรุจ

สุนัขวิ่งตัดหน้ารถกระชั่นชิด ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

วันนี้สำนักงาน ฯ ขอเสนอ กฎหมายเกี่ยวด้วยการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากสัตว์ บ้างครั้งเรามั้งประสบปัญหากรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือจักรยาน...